iz-found-logo-black.png

Vårt syfte är att skapa ett tryggare och mer resurseffektivt samhälle.

Vi skapar och tänker i ett globalt perspektiv

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att genom ägandet i Intrasenze AB säkerställa att Intrasenze grundläggande värderingar följs. Detta sker utifrån stiftelsens stadgar, genom ägardirektiv och i bolagsordningen för Intrasenze AB.

Stiftelsens övriga mål är att främja social omvårdnad och omsorg och att främja hjälpverksamhet för människors trygghet på individens villkor och utifrån dennes förutsättningar.

Verksamheten i stiftelsen bedrivs huvudsakligen genom Intrasenze AB, med ekonomiskt stöd från avkastningen av ägandet i Intrasenze AB och genom bidrag och gåvor.

 

Stiftelsen bidrar även som katalysator och inspiratör genom att främja samverkan hos individer, hushåll, företag, kommuner, regioner, rättsväsende och organisationer – lokalt, regionalt och globalt.

Vi värnar om människors inneboende vilja att hjälpa varandra

och rätten att själva kontrollera och äga sina egna lösningar..

Vill du veta mera?

Tack för visat intresse!

Vill du veta mera?

earth-image.png

Vår vision är ett tryggt och resurseffektivt samhälle genom säkra sociala nätverk

I vårt öppna Community, United Action Network, samlar och förenar vi människor i nätverk. Genom vår patenterade lösning, Improved Safety Alert Network System, systematiserar vi det goda samhället och med stiftelsens analyser kan vi mäta effekten av samhällsnyttan.